TachoTerminal, sadece 561/2006 sayılı Yönetmelik ve AETR Sözleşmesinin hükümlerine uyulmasına
yardımcı değildir. TachoTerminal okuyucuları, sürücü çalışma süresinin yönetilmesini de destekler.

Ürünlerimiz
 • Verilerin yüklenmesi

  581/2010 tarihli yönetmeliğe göre nakliyat firmaları, ilgili verileri 28 günde bir sürücü kartından ve 90 günde bir takografın iç belleğinden yüklemek zorundadır.

  2010 yılından beri, sadece Avrupa Birliği ülkelerinde değil, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de analog takografların yerine dijital takografların kullanılması zorunlu olduğunu hatırlayınız.

  Dosya transferi

  Sürücü kartındaki dosyanın ancak 26 kB olduğunu biliyor musunuz? Mesai standartlarının çiğnenmesi ile ilgili bilgiler firmanız için büyük önem taşır. Batı ve Orta Avrupa ülkelerine yönelik TT GPRS teklifi sayesinde dosya transfer maliyeti 0,50 PLN'den daha düşüktür!

  Sürücü kartındaki veriler günde bir gönderilirken, filonuzu büyük para harcamadan yönlendirebilirsiniz.

  On-line Kontrolü

  Mesai, teneffüs ve dinlenme süresi ile ilgili veriler ne kadar sık yüklenirse, tüm Avrupa ülkelerinde trafik polisi ve taşımacılık müfettişliği tarafından verilebilecek para cezası çekme şansı o kadar düşüktür.

  Verilerin 561/2006 sayılı yönetmelik ile AETR Anlaşmasının hükümleri gereğince cari olarak analiz edilirse, sürücülerinizin mesaisi ancak bu şekilde efektif olarak yönlendirilebilir.

 • Verilerin karttan yüklenmesi

  561/2006 ve 581/2010 sayılı yönetmelikler ve uluslararası AETR sözleşmesi gereğince sürücü kartına kaydedilen veriler 28 günde bir yüklenmelidir.

  Fakat sürücü kartında kaydedilen ve sürücülerin mesaisi ve dinlenme sürelerinin doğru planlanması için gerekli kaynak olan verilerin daha sık kopyalanması tavsiye olunur.

  Dosyaların arşivlendirilmesi

  Sürücü kartlarından okunmuş olan dijital dosyalar, verilerin taşımacılık ve iş müfettişliği tarafından yapılacak kontrol işlemleri sırasında sunulabilmesi için 1 yıl süresince bulundurulmalıdır.

  Dosyalar bilgisayarın diski, CD veya USB flaşta arşivlendirilebilir. Sürücü kartlarından yüklenmiş olan dosyaların profesyonel arşivlendirme yazılımının kullanılarak muhafaza edilmesi tavsiye olunur.

  Veri yönetimi

  Çalışma mesaisinin ihlali, teneffüs ve dinlenme sürelerinin muntazam analizi neticesinde verilebilecek idare cezaları daha nadiren verilebilecek.

  Sürücü kartındaki veriler, sürücü faaliyetleri konusundaki rapor ve belgelerin çıkartılmasını kolaylaştırır. Sürücü kartında kaydedilen sürücü faaliyetleri, sürücü çalışma süresinin kaydedilmesi ve sürücülere ödenecek ücretlerin doğru olarak hesaplanması için gereklidir.

 • Sürücü kartı

  Sürücü kartındaki veriler, transfer anahtarları vasıtasıyla dijital takografla okunabilir. Fakat bu durumda okuma işlemi araç içinde yapılmalıdır.

  İçinde okuyucu bulunan ve bilgisayara bağlanan cihazlar daha rahattır. Bu durumda okuma işlemi şirketin merkezinde yapılır.

  Diğer tako kartları

  Veriler kontrol kartından okunduğu zaman yol kontrolünden sorumlu makamların faaliyetleri kontrol edilebilir.

  Yapılmış olan takograf ayarlama konusundaki bilgiler atölye kartına yazılır. İşletme kartında, ancak firmayla ilgili temel bilgiler bulunur.

  Dijital takograftan alınan bilgiler

  Dijital takografta bulundurulan bilgiler 365 gün içinde muhafaza edilir. Fakat takograf belleğindeki veriler 90 günde bir okunmalıdır.

  Aracın en son 24 saat içindeki hızı ile ilgili bilgiler en uzun zaman yüklenilir. Bu durumda veri yükleme süresi 60 dakikaya kadar uzanabilir.

Ortaklarımızın görüşleri

“TachoTerminal GPRS Avrupa Birliği çapında yegâne bir cihazdır. Sayesinde taşımacılıkla iştigal eden firmalar, sürücülerinin mesaisini gerçekten planlayıp kontrol edebilir. Böylece ne yol ceza parası ne de adli ceza parası öderler!”

João Ferreira, Seepmode (Portekiz)

“TachoTerminal taşımacılıkta iletişim hizmetlerinde devrim sayılır. Taşımacılık müfettişleri bu cihazın imkânlarına hayran kalırlar. ”

Sylwia Mielnik, Infolab (Polonya)

“TachoTerminal ürünleri incelenmeye değer. Gerçekten güvenilir ve mükemmel bir cihazdır. ”

Rafael Kanitzki, Hanover (Almanya)

©2020 Copyright - TACHOLAB sp. z o.o.