Cihazı ve yardım konusunu seçiniz.

Sürücü kartı TachoTerminal cihazına doğru olarak nasıl yerleştirilir?

Kartın çipi yukarıya doğru olup, okuyucunun yuvasına sokulmuş olmalıdır.

Kart TachoTerminal GPRS okuyucusundan ne zaman çıkarılabilir?

Verilerin sürücü kartından okunması yaklaşık 1 dakika ve 20 saniye sürer. Okuma bittiğinde kısa bir ses işitilir. Sonra kartı çıkarabilirsiniz. O arada ilgili bilgiler GSM modemi vasıtasıyla firma sunucusuna iletilir. Bunun için bu süreç içinde besleme sistemi devre dışı edilemez.

Verilerin sürücü kartından iletme masrafı ne kadardır?

Verilerin GSM ağı üzerinden iletilmesiyle ilgili masraflar cep telefonu operatörünün teklifine bağlıdır. TachoTerminal GPRS cihazı tüm SIM kartlarıyla çalışır. Yurtiçi taşımacılıkta veri iletme masrafları düşüktür. Fakat verilerin dolaşım sisteminde iletme masrafları cep telefonu operatörlerine göre çok farklı olabilir. Bunun için tüm Avrupa Birliği ülkelerinden iletilen ve 30 KB (karttaki bir dosya) x 0,50 PLN tutarındaki tek bir tarifeyi teklif etmekteyiz. TachoTerminal GPRS okuyucusu, birkaç dosyanın iletilmesini sağlayan hazır kartla standart olarak donatılmıştır.

GSM ağına erişim yokken ne olur?

Okuyucunun besleme sistemi devre dışı edilmeyecektir. Bu durumda okuyucu dosyayı yeniden iletmeye çalışır. Okuyucu uygun bir şekilde yapılandırılarak, verilerin belirli günde ve saatte iletme denemesinin sayısı sınırlandırılabilir.

Dijital takograftaki veriler TachoTerminal GPRS tarafından okunur mu?

Hayır Takografta bulundurulan verilerin yılda ancak 4 defa okunması gerektiği göz önüne alınarak, bu tür işlev, cihazın maliyeti ve verileri iletme masraflarının artmasına yol açabilir. Ayrıca, verilerin dijital takograftan okunabilmesi amacıyla işletme (firma) kartına gerek var. Kartların tüm sürücülere dağıtılması büyük ve gereksiz masraftır. Verilerin dijital takograftan okunup yüklenmesi amacıyla TachoTerminal PRO okuyucusu kullanılır.

Sürücüyü haberdar etmek ne demek? Mesajı kendi çekmem gerekir mi?

Trafik kurallarının çiğnenmesi ve iş programı konusundaki mesaj, etkin hale getirilmesi mümkün olan hizmetlerden biridir. Metin biçimindeki mesajlar otomatik olarak türetilir, içeriği ise, belirli anda kartta bulunan verilere bağlıdır. Örneğin, aşağıda belirtilen mesaj sürücünün cep telefonuna iletilebilir: "29 gün itibariyle masraflarınız - 1750 PLN. 1 saatlik yolculuktan sonra 45 dakikalık teneffüs yap. 6 saatlik yol kadı. En geç saat 22'de,45 11 saatlik dinlenmeye başla. Yarın saat 7,45'de çalışmaya başla. 45 saatlik haftalık dinlenmeye en geç cumartesi günü saat 5,00'de başla".

Cihaz üzerinde yeşil ve turuncu rengi diyotlar devamlı yanar. Bu ne demek?

Cihaz telefon ağına bağlanamaz, dosyanın iletilmesi beklenir (turuncu rengi diyot). O anda kart okuyucusunun içinden çıkarılıp diğeri sokulabilir. Okuma işi bittikten sonra cihaz, okuyucunun belleğinde bulunan dosyaların iletilmesini yeniden dener (mavi diyot yanıp söner). GSM ağına bağlanmak amacıyla dosyanın iletilmesi müteakiben denendiği zaman bulunulduğu yerin değiştirilmesi tavsiye olunur. Müteakip dosya iletme denemeleri başarılı değilse, okuyucu muhtemelen doğru yapılandırılmadığı anlamına gelir.

Kart okuyucusunun içine sokulurken, ses sinyali işitilir. Ne yapmalıyım?

Kart okuyucusunun içine doğru yerleştirilmedi. Sürücü kartı, kart çipi aşağıya doğru olacak ve yerleştirildikten sonra karttaki resim görülebilecek şekilde okuyucunun içine yerleştirilmelidir.

Okuyucu üzerinde bulunan diyotlar neler gösteriyor?

Diyotların gösterdiği işlevler okuyucuya eklenmiş kılavuzda açıklanmıştır. Kılavuzu buradan yükleyiniz. Yeşil diyot - besleme /kartın okunması. Turuncu rengi diyot - dosya iletilmeye hazır. Mavi diyot - dosyanın iletilmesi. Kırmızı diyot - iletme hatası (mavi ışık yanıp söner), okuma hatası (yeşil diyot yanıp söner), kayıt hatası (turuncu diyot yanıp söner)

Okuyucunun Windows 7 / Windows Vista işletim sisteminde kurulmasıyla sorunum var.

TachoTerminal Reader okuyucusunun kurulması amacıyla ilk önce CD'deki yazılım ile sürücüleri kurulmalıdır. CD'ye sahip değilseniz, gerekli dosyaları buradan yükleyiniz. Cihazın diğer USB portuna bağlanmakla sorununuz çözülebilir. Ayrıca, Windows 7 ve Vista işletim sistemlerinde, cihaz bilgisayara bağlandıktan sonra zeki kart hizmeti etkin hale getirilinceye kadar 20-30 saniye beklenmelidir. Okuyucunun kurulmasıyla ilgili sorun devam ederse, Windows sisteminde (Başlat/Çalıştır...) komutlarını çalıştırarak cmd yazınız. Sonra, net start scardsvr komutunu yazınız.

CD’im yok. TT Reader yazılımı ile sürücülerini nereden yükleyebilirim?

TachoTerminal Reader yazılımı ile sürücülerini şu siteden yükleyebilirsiniz.

Kart TachoTerminal Reader okuyucusuna nasıl yerleştirilmelidir?

Sürücü kartı, çipi üstte olacak şekilde okuyucunun içine sokulmalıdır. Verilerin belirli okuma işlemlerini YouTube'deki sunumuzda izleyebilirsiniz.

Dijital takograftaki veriler TT Reader okuyucusuyla okunabilir mi?

Hayır TachoTerminal Reader ancak sürücü kartında bulundurulan verileri okur. Okuyucu, TT Reader yazılımının kurulması gereken bilgisayara bağlanmalıdır.

Kontrol, firma ve atölye kartları TachoTerminal Pro tarafından okunur mu?

Evet. TachoTerminal Pro dijital takograf sisteminin tüm kartlarına kaydedilen verileri, yâni sürücü, kontrol, firma ve atölye kartlarındaki verileri okur.

TachoTerminal PRO anahtarındaki diyotların anlamı nedir?

Belirli diyotların ayrıntılı açıklaması cihazın kullanma kılavuzunda belirtilmiştir.

ALL, CARD ve CONFIG tuşlarının işlevleri nedir?

Tuşların işlevinin ayrıntılı açıklaması cihazın kullanma kılavuzunda belirtilmiştir.

Veriler okuyucudan bilgisayara nasıl kopyalanır?

Okuyucuda bulunan veriler iki yöntemle kopyalanabilir. Birinci yöntem: TachoTerminal PRO okuyucusunu bilgisayarınızın USB portuna bağlayınız. Bilgisayarım simgesine bastığınızda, TachoTerminal PRO okuyucusu "TachoTerminal" adlı dış sabit disk olarak görüntülenmelidir. İkinci yöntem: MicroSd kartını okuyucudan çıkarıp, laptopunuzda veya cep telefonunuzda buluna kart okuyucusuna yerleştiriniz.

Veriler dijital takograftan nasıl okunur?

Veriler yüklenmeden önce marştaki anahtar döndürülecek, firma kartı ise 2 nolu yuvaya yerleştirilecektir. Sonra TachoTerminal PRO okuyucusunu dijital takografın iletişim portuna yerleştiriniz. Verilerin takograftan ve karttan okuma süreci otomatik olarak başlayacak.

Veriler sürücü kartından nasıl okunur?

Sürücü kartına kaydedilmiş olan veriler iki yöntemle okunabilir. Sürücü kartını okuyucunun içine direkt olarak yerleştiriniz veya dijital takografı kullanınız. Karttaki verilerin okuyucuda direkt olarak okunduğu zaman cihazın dış besleme sistemine bağlanmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. Okuyucu USB bağlantısı vasıtasıyla bilgisayara veya mini-USB fişiyle donatılan ve araç çakmağı yuvasına şarjör vasıtasıyla bilgisayara bağlanabilir. Ayrıca, okuyucu takografın besleme sistemine bağlanabilir. İkinci yöntem uygulanırken, kart takografın 1 nolu yuvasına yerleştirilmelidir. Firma kartı ikinci yuvanın içine yerleştirilmelidir. Takografın beslenmesi amacıyla marştaki anahtarı döndürmeniz gerektiğini hatırlayınız. Sonra TachoTerminal PRO okuyucusunu dijital takografın iletişim portuna yerleştiriniz. Dosyanın takograftan yüklenmesinden kaçınmak için okuyucu dijital takografın içine yerleştirilirken CARD butonuna basılmalıdır.

Dijital takografın iletişim prizi nerededir?

VDO Siemens (Continental, Kienzle) dijital takografında, bağlantı, takografın ekranının altında bulunan kör tapanın altında, kartların çıkarılmasına yarayan butonlar arasında bulunur. Stoneridge ve ACTIA takograflarında, TachoTerminal PRO'un iletişim bağlantısına bağlanması amacıyla önceden termik kâğıt modülü çıkarılmalıdır. EFAS Efkon takografında, iletişim bağlantısı ekranın solunda bulunur.

Stoneridge Exakt takografından veri yükleme sorunum var.

Stoneridge takografının üreticileri, en yeni Exakt modelinde low power (düşük gerilim) modunun TachoTerminal Pro okuyucusunda uygulanmasını gerektiren koruma sistemini uygulamışlardır. Verilerin Stoneridge Exakt takografından yüklenmesi amacıyla TT Pro okuyucusunun belleniminin 4.xx ve daha yüksek versiyonuna kadar güncelleştirilmesi lazım. Okuyucu doğru olarak güncelleştirildikten sonra ALL+CARD tuşlarına basılıp, okuyucu takografın iletişim portuna yerleştirilmelidir. TachoTerminal Pro kullanılmaya hazırdır. O zaman ALL CNG veya CARD tuşuna basılabilir veya okuyucunun olağan çalışma modunun çalıştırılması için 5 saniye beklemelidir. Low power modunda, okuyucunun bazı işlevleri, akım 50 mA aşmayacak şekilde etkisizleştirilmiştir.

Kart ve dijital takograftan yüklenmiş olan dosya nasıl açılır?

TachoTerminal Reader okuyucusuna sahipseniz, TT Reader yazılımı, dosya içindeki bilgiler, yâni sürücülerin günlük faaliyetlerinin gözden geçirilmesini sağlar. Sürücülerin çalışma süresinin daha ilerlemiş analizine ihtiyacınız varsa, sürücü çalışma süresi İnternet analiz sisteminden yararlanılması yeterlidir tachoapi.com. Ortaklarımızca uygulanmakta olan diğer çözümlerden yararlanabileceksiniz. Örn: Tachospeed - bilgisayar yazılımı sürücülerin çalışma zamanı ihlali, teneffüs ve dinlenme süreleri analizi.

Dijital takografın iç belleğinin hacmi ne kadardır?

Dijital takografın iç belleğinde, aracın kullanıldığı en son 365 gün içinde kaydedilmiş olan veriler bulundurulur. Ancak aracın hızıyla ilgili veriler bir istisna oluşturur. Dijital takografın belleğinde aracın hareket ettiği en son 24 saat içinde (yani en son 3-4 iş gününde) kaydedilen hız ile veriler bulundurulur. Dijital takografların daha yeni modellerinde daha uzun süre içinde kaydedilen hız bilgileri bulundurulabilir.

Aracın hızı sürücü kartına kaydedilir mi?

Hayır Ancak dijital takografta kayıtlıdır. Takografların çoğunda, aracın hızıyla ilgili veriler dijital takografın iç belleğine aracın hareket ettiği en son 24 saatlik süre içinde (3-4 iş günü) kaydedilir.

Veriler sürücü kartından ve dijital takograftan ne kadar sık yüklenilmeli?

Sürücü kartındaki veriler 28 günde, dijital takograftaki veriler ise, 90 günde bir yüklenmelidir.

DDD veya ESM dosyası ne anlamına gelir?

Sürücü kartı veya dijital takograftan yüklenen dosyaların en yaygın uzantılarıdır. Dosya biçimine bağlı olmadan dijital dosyanın yapısı her zaman aynı olup, 3821/85 sayılı yönetmeliğin 1B Ekine veya AETR Anlaşmasının hükümlerine uygun olmalıdır.

Veriler dijital takograftan nasıl yüklenir?

Veri yükleme işlemi aşağıda belirtilmiştir: Marş anahtarını döndürünüz. Firma kartını 2 nolu yuvaya yerleştiriniz. TachoTerminal Pro cihazını takografın iletişim yuvasına yerleştiriniz; hem kartta hem de takograftaki veriler en son yükleme gününden başlayarak yüklenecek. Ancak karttaki verileri yüklemek isterseniz, okuyucuyu takograf içine yerleştirmeden önce CARD tuşuna basıp tutunuz. Dijital takografta bulundurulan tüm verileri yüklemek isterseniz, ALL tuşuna basıp tutunuz. Belirli süre ile ilgili (hız dahil/hız hariç) verileri yüklemek isterseniz, yapılandırılabilir CONFIG tuşuna basıp tutabilirsiniz*. Veri yükleme işlemini bitiriniz. (*) Yapılandırma yazılımında; - veri yükleme tarih aralığı, - belirli olay ve hataları yüklememe işlemi, - aracın hızıyla (24 saat itibariyle) ilgili bilgileri yüklememe imkanı, - teknik bilgiler yüklememe işlemini belirleyebilirsiniz.

Bağıl zaman (offset) nedir?

Bağıl zaman yerli zaman ile UTC zamanı arasındaki fark anlamına gelir. Toplam bağıl zaman (offset) belirlenirken, zaman dilimi ve yaz zamanı bağıl zamanı (ofseti) göz önünde bulundurulmalıdır. Almanya'da yolculuk yaparsanız, zaman dilimi ofseti 1 saate eşittir.

Zaman Dilimi Ofseti (Bağıl Zamanı) Ülke
00:00 godz. UK / P / IRL / IS
01:00 godz. A / B / CZ / CY / D / DK / E / F / H / I / L / NL / PL / S / SK / SLO
02:00 godz. BG / EST / FIN / GR / LT / LV / RO / TR
03:00 godz. RUS
Yaz zamanı uygulanırsa, bunlara 1'er saat eklenir. Böylece toplam bağıl zaman (offset) değeri elde edilir. Bu durumda, UTC zamanı, Polonya'da geçerli olan yerli zamana göre 2 saat oranında daha düşük olacak. Zaman Dilimleri Offseti (Bağıl Zamanı)?

UTC ne demek?

UTC - Universal Time Coordinated - dijital takograflarda uygulanan zaman biçimi anlamına gelir. UTC zamanında, tüm etkinlik, olay ve hatalar kaydedilir. UTC zamanında, yaz/kış zamanı gibi yerli zaman değişiklikleri göz önüne alınmaz. Dijital takografa elle yapılan tüm kayıtların UTC zamanına göre yapılması gerektiğini hatırlayınız. Bu yüzden her defasında, bulunduğunuz ülkeye göre bağıl zamanı (off-set) belirlemeniz zorunludur.

Sürücü kartındaki veriler okunduktan sonra veriler silinir mi?

Hayır Verilerin karttan kopyalanması içindeki hiç bir bilginin silinmesine sebep olmaz. Çip belleğinin doldurulması durumunda, yeni etkinliklerle ilgili bilgiler karta kaydedilmiş en eski verilerin üzerine yazılır.

Sürücü kartının hacmi ne kadardır?

Sürücü kartında, sürücünün etkinlikleriyle ilgili 28 günlük veriler bulundurulabilir. Gün içinde 93 değişikliğin (yani saat 00,00'dan 24,00'e kadar) öngörülmesi kaydıyla kartın hacmi sürücünün etkinliklerine bağlıdır. En az 28 günlük süresince yaptığı etkinlikler karta kaydedilir. Eğer araç sürücüsünün etkinlikleri sık sık değişmezse, yıllık etkinliklerinin de kaydedilmesi mümkündür.

Ortaklarımızın görüşleri

“TachoTerminal GPRS Avrupa Birliği çapında yegâne bir cihazdır. Sayesinde taşımacılıkla iştigal eden firmalar, sürücülerinin mesaisini gerçekten planlayıp kontrol edebilir. Böylece ne yol ceza parası ne de adli ceza parası öderler!”

João Ferreira, Seepmode (Portekiz)

“TachoTerminal taşımacılıkta iletişim hizmetlerinde devrim sayılır. Taşımacılık müfettişleri bu cihazın imkânlarına hayran kalırlar. ”

Sylwia Mielnik, Infolab (Polonya)

“TachoTerminal ürünleri incelenmeye değer. Gerçekten güvenilir ve mükemmel bir cihazdır. ”

Rafael Kanitzki, Hanover (Almanya)

©2020 Copyright - TACHOLAB sp. z o.o.